Mikä on sidonnaisuusrekisteri.fi?

Sidonnaisuusrekisteri on verkkopalvelu, joka mahdollistaa joustavan ja tietoturvallisen tavan ilmoittaa ja seurata luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuuksia.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen lisää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sidonnaisuusilmoitukset ja muutokset tehdään TUPAS-tunnistautumisella ja näin ollen luottamushenkilöt ja viranhaltiat vastaavat suoraan ilmoitusten oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Ajantasainen sidonnaisuusrekisteri parantaa kansalaisten luottamusta kuntademokratiaan sekä muistuttaa päättäjiä sidonnaisuuksien merkityksestä.

Sidonnaisuusrekisteri mahdollistaa tehokkaan päätöksenteon, koska sidonnaisuudet saadaan selville ajantasaisesti, kootusti ja nopeasti. Sidonnaisuuksilla on merkitystä muun muassa esteellisyyden ja vaalikelpoisuuden arvioinnissa. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen on osa vastuullista poliittista päätöksentekoa.

Uusi kuntalaki edellyttää, että kunnat ja kuntayhtymät pitävät sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Lue lisää kuntalaista »

Tiivistettynä laki vaatii kunnan luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita ilmoittamaan omat sidonnaisuutensa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hänet on valittu tehtävään.

Miksi sidonnaisuusrekisteri.fi?

Läpinäkyvyys ja luotettavuus

Luottamushenkilö ja viranhaltija tekevät itse rekisteriin sidonnaisuusilmoituksen johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuustietoja hyödynnetään muun muassa esteellisyyden ja vaalikelpoisuuden arvioinnissa. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen lisää kunnallisen päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Merkittävä ajansäästö

Sidonnaisuusrekisteripalvelu on käyttäjälle vaivaton. Myös tietojen muuttaminen ja poistaminen onnistuu reaaliajassa ilman välikäsiä. Kunnan hallinnossa ja tarkastuslautakunnassa työskenteleviltä ei kulu ylimääräistä työaikaa rekisterin tietojen keräämiseen ja päivittämiseen. Myös kansalaiset ja muut sidosryhmät voivat selata helppokäyttöisellä palvelulla kunnan luottamushenkilöiden sidonnaisuustietoja.

Yhtenäinen tieto

Sidonnaisuusrekisteripalvelun avulla luottamushenkilöt täyttävät ohjattuna luokiteltavat sidonnaisuustietonsa, jolloin sidonnaisuuksien tarkastelu ja hakeminen on mielekästä ja kätevää. Palvelussa on myös li sätietoa vaadittavista sidonnaisuuksista, kuntalaista sekä salassa pidettävistä tiedoista.

Tietoturvallinen

Palvelua käyttävät luottamushenkilöt tunnistetaan pankkitunnuksien avulla. Palvelu on julkinen, mutta henkilökohtaisten tietojen tallentaminen on mahdollista vain tunnistautuneille käyttäjille. Palvelun käytettäessä yhteys on salattu SSL-varmenteella.

Hanki rekisteri kunnallesi tai kysy lisää »